Dne 20. 4. 2023 proběhla v Ballingově sále Národní technické knihovny slavnostní část Závěrečného oponentního řízení projektu Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS), který byl podpořen z Programu Národní centra kompetence 1 Technologické agentury České republiky.

Čtyřletý projekt, jehož řešení bylo ukončeno v prosinci 2022, měl za cíl výzkum, vývoj a inovační aktivity v oblasti středního a lehkého strojírenství. Konkrétní aktivity, řešené prostřednictvím dílčích projektů, byly směřovány na zvyšování výkonu a přesnosti strojů a zařízení, snižování energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů se zohledněním trendů Průmyslu 4.0.

 NCKS v číslech:

·         9 výzkumných organizací

·         19 průmyslových podniků

·         55 dílčích projektů

·         135 výsledků

Přítomné přivítal prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., hlavní řešitel projektu NCKS a ředitel společnosti VÚTS a.s., která celý projekt koordinovala. „V rámci centra bylo jedním z cílů zlepšení a rozvinutí spolupráce podniků a výzkumných organizací. Jsem velmi rád, že i při tak velkém počtu členů konsorcia, se nám podařilo tento cíl úspěšně naplnit,“ uvedl prof. Václavík na úvod slavnostního setkání.

V první prezentaci manažer projektu, Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., představil projekt, jednotlivé členy konsorcia a poskytl souhrnné informace o průběhu řešení projektu. Následovaly prezentace vybraných výsledků dílčích projektů, se kterými vystoupili zástupci průmyslových podniků Modelárna Liaz spol. s r.o., TOS Varnsdorf a.s., Zebra Group s.r.o., TOS Kuřim–OS, a.s., Nano Medical s.r.o., TOSHULIN a.s., Proinno a.s., Wikov Gear s.r.o. a zástupci výzkumných organizací. „Spolupráce s partnery na výzkumu a vývoji je pro nás strategická – kdo nevyvíjí, tak se dál neposouvá. Výzkumné organizace přichází se zajímavými a inovativními nápady, průmyslové podniky pak mají za úkol pomoci toto řešení uvést do průmyslové praxe,“ ocenil spolupráci v rámci konsorcia Ing. Tomáš Kozlok, vedoucí vývojových projektů a zkušebny v TOS Varnsdorf a.s.

Projekt krátce zhodnotili také přítomní hosté: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. (předseda TA ČR), Ing. Petr Očko, Ph.D. (vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací, MPO), Ing. Roman Dvořák (zpravodaj projektu, TA ČR) a Ing. František Kubelka (pověřený konzultant, TA ČR). 

„Děkuji všem členům konsorcia za výborně odvedenou práci v průběhu projektu a pevně doufám, že na skvělé výsledky navážeme v následujících šesti letech v rámci pokračování projektu podpořeného ve 2. veřejné soutěži Programu NCK,“ poděkoval závěrem prof. Václavík.

  • Prezentační video TA ČR o projektu:

Program NCK: Národní centrum kompetence strojírenství - YouTube

  • Informace o projektu:

Jednoduché vyhledávání - IS VaVaI