váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Měření statických a dynamických fyzikálních veličin

ODBORNÝ PROFIL

 • Vícekanálová elektrická měření statických a dynamických fyzikálních veličin.
 • Vyhodnocení a analýzy naměřených dat s využitím vědeckých metod a postupů ověřených dlouhodobou praxí.
 • Technická analýza strojů a zařízení, návrhy k dosažení vyšších parametrů a jakosti.
 • Výzkum, vývoj a realizace špičkových měřicích metod, snímačů, přístrojů a zkušebních zařízení.
 • Vývoj software pro měření a analýzu naměřených dat.
 • Možnost měření přímo u zadavatele.

 

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

 • Rozsáhlé přístrojové vybavení pro statická a dynamická  měření fyzikálních veličin.
 • Měřicí analyzátory, měřicí a vyhodnocovací software.
 • Prostředky pro ověřování snímačů a měřicích řetězců.
 • Kompletní vybavení pro měření a analýzu hluku a vibrací.
 • Vysokorychlostní kamera.
 • Termokamera s chlazeným senzorem.
 • Laboratorní prostory pro přesná měření.

 

SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ

 • Vícekanálová měření zrychlení, rychlostí a zdvihů většiny typů mechanismů, analýza změřených průběhů a jejich porovnání s matematickými modely.
 • Měření a analýza mechanických a elektrických veličin měřených a vyhodnocovaných jako funkce úhlu pootočení hnacího členu (hřídele).
 • Vícekanálová precisní dynamická měření úhlů, úhlových rychlostí a zrychlení hřídelí a kyvných členů mechanismů, včetně rozběhů a zastavení.
 • Měření a analýza náhodných veličin s využitím statistických výpočetních metod.
 • Kontrola dynamického vyvážení mechanismů měřením a výpočty.
 • Měření hluku – akustický tlak, akustický výkon, akustická intenzita, mapování hlukových polí, návrhy na snižování hluku.
 • Měření a analýza vibrací, návrhy na snižování vibrací, vibroizolace.
 • Experimentální modální analýza a měření provozních tvarů kmitů.
 • Měření sil, krouticích momentů a výkonů.
 • Měření řezných sil a momentů při obrábění.
 • Měření elektrických a mechanických veličin na soustavách s řízenými servopohony.
 • Měření a analýza tlaků a průtoků plynů a kapalin.
 • Měření teplot a teplotních polí s vysokým rozlišením a dynamikou.
 • Snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou.
 • Návrhy, konstrukce, výroba a testování tenzometrických snímačů pro tahové a tlakové síly, ohybový a krouticí moment.

 

SPECIFIKACE LABORATOŘÍ A KOMOR

DYNAMICKÁ LABORATOŘ

 • Rozměry 12 × 18 m.
 • Ocelové upínací rošty s 2D drážkami.
 • Jeřábová dráha se dvěma kočkami (2 × 5 tun).
 • Přívod technologických médií, odvod spalin.
 • Soustava řízených elektrodynamických budičů kmitů (do 7 000 N).
 • Klimatizační komora s vertikálním budičem kmitů (-70 °C /+180 °C).
 • Laboratorní trhací zařízení do 30 kN s příslušenstvím a teplotní komorou (-70 °C / +350 °C).
 • Laboratorní trhací zařízení pro dynamické / statické zkoušky do 3 kN / 2,1 kN s teplotní komorou (-70 °C / +350 °C).
 • Dynamometry pro zátěžové zkoušky o výkonu 3, 10 a 50 kW ve funkci brzdy nebo motoru.

TEPLOTNÍ DYNAMICKÁ LABORATOŘ

 • Rozměry 12 × 12 m.
 • Řízená teplota od +5 °C do +40 °C.
 • Pro stroje o hmotnosti do 40 tun a příkonu 50 kW.
 • Ocelové upínací rošty s 2D drážkami.
 • Termokamera s on-line přenosem dat.
 • Laboratorní souprava pro měření teplot.

POLOBEZODRAZOVÁ KOMORA

 • Vnitřní rozměry 12 × 8,5 × 5,5 m.
 • Měření hladin akust. tlaku od 20 dB(A).

DOZVUKOVÁ KOMORA

 • Objem 224 m3.
 • Vyhovuje ISO 354.

 

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.