Měření a analýza strojů a mechanismů

Nabízíme služby v oblasti měření a analýzy dynamického chování strojů a mechanismů. Navrhujeme a využíváme špičkovou měřicí techniku, která umožňuje mnohokanálová měření dynamických veličin a jejich vyhodnocení v časové a frekvenční oblasti v reálném čase nebo při následném zpracování signálu.

měření

co nabízíme?

 • Měření až desítek signálů synchronně se vzorkováním až 1 MHz
 • Měření veličin v čase nebo závislosti na úhlu natočení stroje/hřídele
 • Možnost měření u zákazníka či v terénu
 • Analýzy a výzkumné zprávy s doporučeními
 • Vývoj a výroba zkušebních stolic pro zákazníka na platformě National Instruments
 • Vývoj SW aplikací pro měření a analýzu
Kalení

posunutí, deformace


 • statické až vysoce dynamické děje (>15kHz)
 • dotykové i bezdotykové metody měření
 • rozsah až 500 mm, rozlišení až 0,1 µm
 • měření 2D profilu laserovým profiloměrem
Navařování

zrychlení, vibrace


 • jednoosé i tříosé akcelerometry
 • od tíhového zrychlení až po rychlé rázy
Řezání

pohyb

- pomocí inkrementálních snímačů

 • přístrojové vybavení vlastní koncepce – DMU
 • precizní měření rotačních, kyvných i posuvných pohybů
 • měření úhlu, úhlové rychlosti a úhlového zrychlení
 • měření torzních kmitů (rozlišení až 0,0001°)
 • měření převodových poměrů
Kalení

síla, moment


 • statické i dynamické síly v tahu/tlaku
 • jednoosé i tříosé snímače
 • rozsah do 50 kN
 • tenzometrické i piezoelektrické snímače
 • snímače momentu s průběžnou hřídelí
 • momentové klíče s možností záznamu průběhu
Navařování

elektrické veličiny


 • okamžité průběhy proudu a napětí
 • měření příkonu 1f/3f včetně servopohonů
 • určení točivého momentu motoru z měřeného příkonu a úhlové rychlosti
 • zvýšení odolnosti vysoce mamáhaných součástí
Řezání

TEPLOTA, TLAK, PRŮTOK


 • až 40 kanálů teploty
 • termočlánky, platinové teploměry
 • kalibrační pícky JOFRA od -30°C do 650°C
 • tlak plynů i kapalin
 • statické i vysoce dynamické průběhy
 • absolutní/relativní tlak
 • kalibrátory tlaku FLUKE od -850 mbar do 345 bar
 • sondy rychlosti proudění do 20 m/s
 • průtokoměry pro vzduch a vodu
Kalení

měření řezných sil


 • špičkové vybavení od firmy Kistler
 • rotační hlavy s bezdrátovým přenosem pro měření sil a momentů na nástroji
 • deskové multisložkové dynamometry – 3 složky sil, 3 momenty
Navařování

vysokorychlostní kamery


 • 2ks kamer, možnost synchronního snímání
 • možnost synchronizace s měřením dalších veličin
 • rychlost až 1 000 000 snímků/s
 • příslušenství: boroskop pro přímý a stranový úhel pohledu, fibroskop, laserové osvětlení
Řezání

vysokorychlostní termokamera


 • chlazený snímač zaznamená i rychlé děje
 • plné rozlišení 640x512px do rychlosti 100 snímků/s
 • v redukovaném rozlišení až 3400 snímků/s
 • rozsah teplot -20°C až 1500°C
 • v příslušenství řízené světelné zdroje pro provádění nedestruktivní defektoskopie

Napište nám

nebo zanechte žádost o zpětné zavolání

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi
podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Nebo nás kontaktuje jiným pohodlným způsobem

ING. JIŘÍ KOLÍNSKÝ
Obchodní oddělení - měření
+420 485 302 385
Obchodní oddělení - měření
jiri.kolinsky@vuts.cz