Digitální inovační hub (DIH) je projekt, který má za cíl podpořit digitální transformaci a inovace v Libereckém a Královéhradeckém kraji. DIH je propojením firem, vysokých škol, výzkumných a inovačních center a dalších subjektů, které se zabývají digitálními technologiemi, a naše společnost VÚTS je jedním z partnerů DIH.

Mezi členy konsorcia DIH jsou dvě krajské rozvojové agentury, vedoucím konsorcia je liberecká Agentura regionálního rozvoje, doplňuje ji královéhradecká CIRI. Své služby nabízejí akademická pracoviště TUL a UHK, naše výzkumné centrum VÚTS, dále na kybernetickou bezpečnost zaměřená společnost AEC a Národní klastrová asociace NCA.

Cílem DIH je podpořit vznik nových produktů a služeb, využívajících digitální technologie, a zároveň zvýšit konkurenceschopnost regionu. V rámci projektu DIH jsou poskytovány odborné konzultace a školení v oblasti digitálních technologií, spolupráce na výzkumu a vývoji a využití moderních technologií jako jsou například umělá inteligence, internet věcí, blockchain nebo robotika.

DIH Liberec a Královéhradecký kraj je součástí celonárodní sítě DIH, která sdružuje desítky inovačních center po celé České republice. Cílem celonárodní sítě DIH je podpořit digitální transformaci v České republice a zvýšit konkurenceschopnost českých firem v oblasti digitálních technologií.

Projekt DIH je financován z prostředků Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. DIH je významnou příležitostí pro firmy, vysoké školy a výzkumná centra v Libereckém a Královéhradeckém kraji, jak se zapojit do inovačního procesu a rozvíjet své digitální kompetence.

Více o DIH si můžete přečíst zde.

4703e60a-b9e5-45de-ae34-fd81559a36be.jpg (30 KB)