projekty mpo

AKTUÁLNÍ PROJEKTY V ŘEŠENÍ

Podnadpis

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO)

Doba trvání projektu: 2023-2027

Anotace: Koncepce organizace na období 2023-2027 vychází především z dlouhodobě nastavených trendů naší organizace, ale také reflektuje rozvoj, kterým naše organizace prošla v posledních letech včetně institucionálního rozvoje organizace v letech 2018-2022. Koncepce tedy odráží strategické cíle, vizi a poslání VÚTS v kontextu aktuálních společenských potřeb, kdy je důraz kladen na aktuální trendy v aplikovaném výzkumu a na něj navazující průmysl.   

Celkový cíl koncepce je totožný s cílem, který si klade naše organizace poslední dekádu, tedy udržet svůj vysoký standart a zachovat svou pozici mezi špičkovými výzkumnými organizacemi v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice, v Evropě i ve světě. S neustále se měnící ekonomickou situací a nadcházející recesí, kdy nejsou jisté bezproblémové dodávky základních energetických surovin a materiálových komponent, se tento cíl jeví jako větší výzva, než kdykoliv předtím. V dalších částech koncepce budou uvedeny výzkumné oblasti včetně jejich dílčích cílů a milníků, jejichž provázanost činí logický celek, který celkový cíl koncepce utváří. Toto bude v průběhu naplňování koncepce monitorováno, vyhodnocováno a případně formováno tak, aby odráželo celospolečenské potřeby.

Plánované aktivity v rámci DKRVO:

I. Pokročilá a udržitelná výrobní technika a technologie

- Výrobní technika pro zpracovatelský průmysl (koncepty, návrhy a efektivních a výkonných strojů a zařízení)
- Udržitelná výroba (koncepty, návrhy a realizace energeticky a materiálově úsporných strojů a zařízení)
- Pokročilé materiály

II. Digitální transformace a flexibilní automatizace

- Automatizace, robotizace a digitalizace výroby
- Měření, diagnostika a zpracování dat
- Virtuální, digitální a hybridní modely strojů a procesů


Od roku 1951

Jsme tradiční společnost se specializací na
aplikovaný výzkum a vývoj ve strojírenství