OP PIK

- PROJEKT EG20_321/0025178 

Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí z odpadních koncentrátů těchto technologií v průmyslu Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025178

Základní informace o projektu:

Datum zahájení projektu: 01. 02. 2021
Celková doba realizace (trvání) projektu: 28 měsíců
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 05. 2023

Anotace projektu:

Cílem projektu je vyvinout technologii úpravy vody založenou na technologiích odsolování za účelem využití technologické vody a její recyklace v co největší míře, aby objem odpadů byl minimální v duchu ZLD technologií. Pro výsledný koncentrát bude v rámci projektu hledáno jeho další průmyslové využití. Funkčnost vyvinuté technologie bude demonstrována na pilotních lokalitách na reálném složení odpadní vody.

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

op pik

- PROJEKT CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013985

Veletrh ITMA - textilní strojírenství


Na veletrhu ITMA 2019, který se konal od 20.6. do 26.6.2019 v Barceloně jsme představili světovou novinku ve 3D distančním tkaní.

Tryskový tkací stroj DIFA je důkazem, že VÚTS má na poli textilního průmyslu co nabídnout i v 21. století.

DIFA vznikla ve spolupráci s odborníky z TTRI na Tchaj-wanu. Jedná se o unikátní technologie pro výrobu distančních tkanin, které se vyznačují velmi specifickými vlastnostmi. Tyto tkaniny tvoří mimo jiné konstrukční základ moderních nafukovacích záchranných systémů používaných při živelných katastrofách apod.  

OPPIK ITMA 2019