váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Zařízení pro nanášení lepidla KB-LEP1

Zařízení slouží pro sériové nanášení těsnící hmoty Loctite SI 5699 GR na několik variant těles a na jednu variantu „zátky“. Pracoviště má dvě pracovní pozice, na jedné probíhá aplikace těsnící hmoty a na druhé pozici současně probíhá manipulace s komponentami. K iniciaci nanášení lepidla dojde pouze v případě pokynu daného operátorem. Zařízení je připojeno na nadřazený řídící systém S5, který do zařízení zasílá informace o volbě typu a zároveň do něj odesílá informace o stavu procesu.

Zařízení se skládá ze tří technologických celků:

  • Manipulační prostor s otočným stolem – jedná se o základovou desku uloženou na otočném stole Waiss a rámu stroje. Na desce jsou rozmístěny dvě hnízda přípravků pro uložení těles a zátky. Otočný stůl umožňuje dvě polohy základové desky, jedna je v pracovním prostoru s robotem a druhá v manipulačním prostoru obsluhy. Správné založení tělesa a zátky na přípravky je kontrolováno laserovými čidly v obou polohách.
  • Pracovní prostor s robotem – jedná se o zakrytovaný prostor ve kterém robot ABB KR16 nanáší materiál na těleso a zátku.
  • Dávkovací systém BK Technik – je zařízení pro čerpání a aplikaci vysoce-viskózního, jedno-komponentního lepidla. Lepidlo je čerpáno z 23 litrového sudu pístovým čerpadlem, které materiál podává přes materiálovou PTFE hlavici do zubového pístového dávkovače řízeného servomotorem a následně do aplikační pistole, která se nesena robotem.

Zařízení je zkonstruované pro nanášení na:

1. Zátka – pro všechny typy stejné

2. Radiální těleso

3. Axiální těleso – Pravá strana

4. Axiální těleso – Levá strana

5. Axiální těleso SB6

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.