výzkumné oblasti

Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum a inovační aktivity pro potřeby průmyslu. S našimi partnery a zákazníky realizujeme společně výzkumně-vývojové projekty a aplikujeme výsledky výzkumu a jejich využitelnost v praxi.

Oblasti

Naše know-how, inovativní řešení a profesionalitu uplatňujeme v mnoha oblastech. Specializujeme se na strojírenský výzkum a naší prioritou je dlouhodobá spolupráce s výzkumnými organizacemi, podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem na národní i mezinárodní úrovni.