váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí

Název projektu dle MS2014+:

Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí z odpadních koncentrátů těchto technologií v průmyslu

Registrační číslo projektu dle MS2014+:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025178

 

Základní informace o projektu

  • Datum zahájení projektu: 01. 02. 2021
  • Celková doba realizace (trvání) projektu: 28 měsíců
  • Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 05. 2023

 

Anotace projektu

Cílem projektu je vyvinout technologii úpravy vody založenou na technologiích odsolování za účelem využití technologické vody a její recyklace v co největší míře, aby objem odpadů byl minimální v duchu ZLD technologií. Pro výsledný koncentrát bude v rámci projektu hledáno jeho další průmyslové využití. Funkčnost vyvinuté technologie bude demonstrována na pilotních lokalitách na reálném složení odpadní vody.  

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.