výpočty a modelování 

Oddělení VÝPOČTY A MODELOVÁNÍ (ADVANCED DESIGN) se zabývá materiálovým výzkumem a matematickými modely a numerickými simulacemi napětí, deformací, proudových a teplotových polí. Moderní numerické simulace umožňují zefektivnění procesu návrhu strojních částí a celků. Optimalizace mechanismů, simulace jejich chování, případně další moderní postupy vedou k postupnému snižování energetické náročnosti strojů, snižování zátěže životního prostředí a zvyšování jejich produktivity.

naše oddělení

vam

Hlavní aktivity:
- výpočetní mechanika těles - FEM
- výpočetní mechanika tekutin - CFD
- materiálový výzkum a testy
- kompozity