váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Výpočetní mechanika tekutin

Detailní porozumění komplexních systémů z pohledu mechaniky tekutin a termodynamiky ve virtuálním prostředí.

Numerické simulace umožňují výrazně zrychlit a snížit náklady na vývojový proces a umožňují pružně reagovat na změny konstrukce. Dnešní numerické modely umožňují velice přesné simulace procesů pro řadu oblastí a umožňují analyzovat současné a nalézt vylepšené řešení.

 • Vazké proudění
 • Přenos tepla vedením, prouděním a sáláním
 • Dynamické sítě (pohybující a deformující se oblasti)
 • Chemické a spalovací procesy
 • Vícefázová proudění
 • FSI (teplotní a silová interakce mezi tekutinou a pevným tělesem)
 • Implementace vlastních programových kódů pro řešení speciálních aplikací

Experimentální určení okrajových a operačních podmínek

Pro numerické analýzy je nutností znalost okrajových a operačních podmínek, nejsou-li tato k dispozici, je třeba přistoupit k jejich určení pomocí experimentů.

 • Měření teplot, tlaků, průtoků, rychlostních polí a silových reakcí
 • Měření energie vstupů a výstupů systému
 • Měření termodynamických materiálových vlastností pevných látek a tekutin

OPTIMALIZACE

Pro zlepšení dosažení stavu není vždy nutné a někdy ani možné porozumět všem fyzikálním procesům a přímo určit možné postupy zlepšení. Pro tyto případy se využívá speciálních matematických metod.

 • Citlivostní analýzy
 • Parametrické studie
 • Analýza robustnosti výsledného řešení

 

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.