váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VLADIMÍR SVATÝ 100 LET

V sobotu 19. října 2019 byla v obci Roztoky u Jilemnice slavnostně odhalena pamětní deska panu Vladimíru Svatému.

Slavnostní odhalení proběhlo za naší podpory a účasti v čele s panem prof. Ing. Miroslavem Václavíkem, CSc. Pamětní deska našla své místo na zdi budovy bývalé továrny rodiny Svatých.

V roce 1948 se právě v této budově panu Vladimíru Svatému a jeho spolupracovníkovi Stanislavu Zahradníkovi podařilo uvést do zkušebního provozu PRVNÍ TRYSKOVÝ TKALCOVSKÝ STAV NA SVĚTĚ.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

 

 Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.