váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

UNIKÁTNOST CENTRA

  • Rozvoj teoretických poznatků, jejich využití při konkrétních realizacích, výrazná orientace na aplikační výstupy.
  • Výzkumně vývojová podpora ve všech fázích produktového inovačního cyklu.
  • Dlouhodobé zkušenosti se zajištěním ochrany duševního vlastnictví.
  • Řada unikátních pracovišť, technologií , přístrojů a zařízení.
  • Špičkově vybavená prototypová dílna, schopnost realizace
  • prototypových výstupů včetně jejich verifikace.
  • Certifikovaný systém kvality dle EN ISO 9001 : 2008.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.