váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Tryskový tkací stroj CAMEL W

Vodní tryskový tkací stroj CAMEL W je pokračováním trendu, který VÚTS, a.s. dlouhodobě sleduje při konstrukci nových tkacích strojů - nabízet stroje, které dosahují vysokého výkonu i kvality utkaného zboží a zároveň vykazují nízké provozní náklady.

Spotřeba elektrické energie je velmi významnou položkou výrobních nákladů a s neustále rostoucí cenou všech druhů energií její vliv ještě poroste. Stroj CAMEL W vzniknul sloučením originálního řešení pohonu stroje a hlavních mechanismů prošlupu a přírazu z dosavadního typu CAMEL a myšlenky nahradit energeticky náročný vzduchový prohoz útku prohozem pomocí vodní trysky. O principu zanášení útku vodním paprskem je totiž všeobecně známo, že spotřebuje nejméně energie pro zanesení jednotkové délky útku do prošlupu ze všech principů používaných u jednoprošlupních tkacích strojů.

Zanášení útku do prošlupu se provádí proudem vody dodávaným pístovým čerpadlem do trysky. Pohyb pístu čerpadla je řízen vačkou, jejíž zdvihová funkce spolu s plynulou změnou zdvihu pístu, respektive množství vody, vyhovuje prohozu útku v širokém rozsahu otáček stroje.

 


Katalog (.pdf, 900kB)

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.