váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

TEXTILNÍ TECHNIKA

HLAVNÍ ČINNOSTÍ je vývoj tryskových (pneumatických a hydraulických) tkacích strojů určených především pro tkaní technických tkanin. Dominantní jsou pak stroje na výrobu perlinkových tkanin, pracující na vlastním, námi vyvinutém a patentově chráněném principu.


  • Pracovníci VVO – TKA zajišťují pro zákazníky (majitelé našich tkacích strojů) instalace strojů, poradenství, servis a další služby spojené s provozem strojů.
  • Další činnost, kterou provádíme ve zkušebně TKA jsou textilně - technologické tkací zkoušky, zaměřené na setkatelnost různých druhu textilního materiálu. Tato činnost se provádí jak pro naše interní účely, tak i pro potenciální zákazníky.
  • V omezené míře rovněž vyrábíme, v rámci externí spolupráce na různých projektech, vzorky tkanin pro vývojové a experimentální účely.
  • Z teoretických prací se věnujeme stavbě matematicko-fyzikálním modelů popisujících jednotlivé procesy tvorby tkaniny. Dále provádíme výpočty v oblasti aplikované mechaniky se zaměřením na mechanismy tkacích strojů.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.