váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Testování mechanických vlastností materiálů

Provádíme experimentální výzkum, vývoj, zkoušení a poradenství v oblasti zvyšování spolehlivosti, snižování materiálových nákladů konstrukcí a komponentů vystavených statickému a dynamickému namáhání za různých podmínek.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • ODBORNÉ PORADENSTVÍ

hlavně z oblasti testování polymerních, kovových, kompozitních a textilních materiálů. Zkoušíme polotovary, finální výrobky a po dohodě i atypické vzorky. Stanovení základních mechanických a křehkolomových vlastností podle ČSN a zahraničních norem za normálních, snížených (-70°C) a vysokých teplot až do 350 °C v klimatizační komoře. Zjišťování nízkocyklových a vysokocyklových únavových vlastností materiálu při normálních podmínkách, interakce únavy a tečení, výzkum mechanismů poškozování.

 

  • MĚŘENÍ STATICKÉHO NAMÁHÁNÍ

pro toto měření používáme Univerzální zkušební přístroj Instron model 3369

 

Pomocí tohoto přístroje lze měřit mechanické vlastnosti – převážně tahové, tlakové a ohybové, jak materiálů, tak i celých výrobků. Při destruktivních zkouškách získáme úplný popis elastického i plastického chování zkoušeného materiálu. Dokumentujeme vznik a způsob šíření trhlin. Na základě únavového lomu můžeme zjistit způsob zatěžování, houževnatost, velikost napětí atd. Data jsou zpracována pomocí SW Bluehill 3. Výstupem je protokol o měření s příslušnou fotodokumentací o průběhu zkoušky. Naměřená data je možné zpracovat do FEM simulace. Simulace provádíme pomocí softwaru Siemens NX 11 a Nastran řešičem. Další možný postup je návrh optimalizace daného výrobku či polotovaru. Vytváříme si vlastní materiálovou databázi, kterou využíváme pro FEM simulace.

 

  • MĚŘENÍ DYNAMICKÉHO NAMÁHÁNÍ

Přístroj umožňuje provádět testování materiálu v odolnosti, únavě, velmi rychlé i pomalé únavové testy, lomovou houževnatost v tahu, tlaku apod. Pomocí tohoto přístroje lze měřit mechanické vlastnosti různých materiálů i celých výrobků. Data jsou zpracována pomocí SW WaveMatrix.

 

 

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.