váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Syntéza radiálních krokových vaček

SOFTWARE KINy2KV

KINy2KV je softwarový nástroj pro syntézu radiálních krokových vaček. Nástroj umožňuje na základě vložené zdvihové závislosti a uživatelem zadaných rozměrových parametrů mechanismu provést výpočet profilu vaček pro krokovou převodovku. Dále umožňuje zautomatizovaný proces návrhu odlehčení profilu. Snadno lze sledovat jak jednotlivé rozměrové veličiny a parametry odlehčení ovlivňují konturu vaček a další důležité charakteristiky jako úhel tlaku, poloměru křivosti atd. Nástroj je ve formě okenní aplikace na platformě .Net Framework 3.5.

  • syntéza krokových vaček ze symetrické i nesymetrické zdvihové závislosti
  • možnost nastavit nesymetrické počáteční natočení rolen v klidové fázi
  • implementace odlehčení profilu vaček
  • grafické zobrazení důležitých kinematických a dynamických parametrů mechanismu a jejich online změna při změně rozměrových parametrů

Bližší informace na pert.jirasko@vuts.cz nebo na vuts@vuts.cz.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.