váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

SW komunikace

CHARAKTERISTIKA
PROGRAM
CAD

IDEAS

CAD

NX

CAD

SolidEdge

CAD

SolidWorks

CAD

VariCAD

ElectroCAD

PCSchematic

ElectroCAD

ORCAD

Simulace proudění

Fluent

Simulace vícehmotových dynamických soustav

Adams

Numerické a symbolické řešení rovnic

Marc

Numerické a symbolické řešení rovnic

Maple

Příprava a vyhodnocování FEM analýz

Patran

Programování automatů Siemens

STEP

Programování automatů Omron

Omron

Převod grafického záznamu měření na tabulkové hodnoty

Digitizelt

Komplexní analýzy diskrétních, obvykle měřených dat

FlexPro

Záznam a analýza libovolně dlouhých mnohokanálových měření

DEWESoft

Výpočty, analýza a tvorba dokumentace s využitím prakticky všech oblastí moderní matematiky

Mathematica

Modelování fyzikálních, chemických i biologických jevů MathModelica
Komplexní nástroj pro vývoj aplikací pro Win32 Delphi
Programovací jazyk pro tvorbu aplikací především pro měření a řízení

LabVIEW

Měření hluku a vibrací, včetně analýz hlukových polí a zdrojů hluku, modálních analýz, analýz provozních tvarů kmitů atd.

Pulse LabShop

Komprimované soubory

.zip, .rar

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.