váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Stroje a zařízení pro přádelny

Spolupráce při vývoji strojů a zařízení pro přádelnické provozy, především mykacích a dopřádacích strojů, výzkum a vývoj automatizace procesů a manipulace s textilním materiálem v textilních  provozech.

  • Navíjení délkových útvarů různých materiálů
  • Navíjení plošných útvarů různých materiálů
  • Regulace výrobních procesů a toku materiálu v textilních provozech
  • Mechanizace a automatizace výrobních procesů v textilních provozech
  • Zkušenosti lze uplatnit i mimo oblast textilních strojů při vývoji různých strojů pro zpracovatelský průmysl

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

 

 Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.