váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Setkání kariérních poradců

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEDSUDKŮ VŮČI STROJÍRENSKÝM OBORŮM PŘI KARIÉROVÉM ROZHODOVÁNÍ DÍVEK A ŽEN“.
13. března 2019 se uskutečnilo ve VÚTS, a.s. Setkání kariérních poradců.

Svaz strojírenské technologie ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ČVUT v Praze, Fakultou strojní jsou partneři projektu „ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEDSUDKŮ VŮČI STROJÍRENSKÝM OBORŮM PŘI KARIÉROVÉM ROZHODOVÁNÍ DÍVEK A ŽEN“.

Projekt si klade za cíl přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí a odbourání předsudků vůči uplatnění žen ve strojírenství. Cílem tohoto projektu je, aby si tito poradci z Úřadů práce ČR, výchovní a kariérní poradci ze ZŠ a SŠ vytvořili objektivní pohled na provoz strojírenské výroby v praxi.

Doufáme, že společné setkání přispělo ke změně pohledu na uplatnění dívek a žen při rozhodování o budoucím zaměstnání.

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

 

 Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.