váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

ROTECON

Zařízení pro podrobnou analýzu strukturálních vlastností textilního přástu.

 

Princip:

 • Kontinuální měření okamžité soudržné síly přástu při zvoleném průtahu.
 • Velikost prodloužení se nastavuje elektronicky změnou obvodových rychlostí dvojice podávacích a odtahovacích válečků.
 • Délka zatěžovací zóny je nastavitelná.
 • Mezi podávací a odtahovací válečky je vložen vysoce citlivý dynamický snímač síly.
 • Měřené kolísání soudržné síly přástu indikuje vlákenné nestejnoměrnosti a poruchy přástu.

 

Zařízení lze použít pro:

 • Přímé analýzy naměřených dat, CPB spektrogramy, CVL pro analýzu nestejnoměrností a periodicit průtažné síly přástu.
 • Statistické vyhodnocení soudržné síly přástu, statistické trendy, možnost porovnání s jinými měřenými veličinami pomocí implementace řádkových kamer pro sledování průměru přástu, uspořádání vláken, apod.
 • Multi experimenty - sady experimentů s různými parametry a podmínkami měření přástu.
 • Export naměřených a vypočtených výsledků pro další analýzu ve formě textového souboru nebo datového souboru.


Aplikace:

 • Laboratorní a průmyslové objektivní hodnocení kvalitativních parametrů přástu.
 • Predikce kvality příze.

 

Příklad měření:

 • Příkladem je nepřímá analýza nerovnoměrnosti vlákenné struktury přástu prostřednictvím kolísání soudržné síly přástu.
 • Přást je spojen do uzavřené smyčky.
 • Následuje měření kolísání soudržné síly přástu během 8 opakovaných protažení v zatěžovací zóně.
 • Každým protažením se snižuje počet vláken v průřezu přástu při zachování charakteristického průběhu kolísání soudržné síly, které odpovídá okamžité vnitřní struktuře přástu. Charakter kolísání soudržné síly zůstává zachován.

 

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.