váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Regionální kontaktní organizace Liberec RKO-ERA

Regionální kontaktní organizace Liberec – kontakt pro Evropský výzkumný prostor je projektem programu EUPRO II, MŠMT ČR. Projekt navazuje na desetileté období, během kterého se řešitelský tým systematicky věnoval podpoře zapojení regionálních pracovníků vědy a výzkumu do projektů Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj. Koncepce projektu je podložena empirickými poznatky řešitelského kolektivu a současně se opírá o výsledky výzkumů účasti v mezinárodních vědecko-výzkumných aktivitách realizovaných řešitelským týmem projektu.

Regionální kontaktní organizace Liberec – ERA nabízí komplexní řešení pro dlouhodobou udržitelnost a rozvoj regionální vědy:

  • konzultační a poradenské služby v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce (Organizace informačních dnů a seminářů zaměřených na zdroje finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu, individuální konzultační činnost, on-line podpora a poradenství. Informace o aktuálních seminářích, včetně registrace, jsou dostupné na: http://sympoziumsychrov.cz/)
  • vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků
  • propagaci regionální vědy na mezinárodní úrovni

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.