váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Pružné spojky

Pružné spojky se používají jako spojovací prvek pro spojení dvou nesouosých hřídelí. Kombinací dvou spojek s vloženým mezičlenem lze dosáhnout nejen eliminace různoběžnosti os, ale především eliminace obecné prostorové mimoběžnosti os spojovacích hřídelí.

Pružná spojka je torzně tuhá a ohybově poddajná, což umožňuje přenos značných krouticích momentů při různoběžnosti os na jedné spojce do jednoho stupně bez radiálních a axiálních reakčních sil v uložení spojovaných hřídelí. Krouticí moment je ve spojce přenášen svazkem membrán, který je střídavě spojen lícovanými šrouby s přírubami spojky. Jednotlivé části spojky jsou spojeny s přesně definovanými tolerancemi bez vůlí, a tudíž není možné prokluzování nebo vyběhávání spojky.

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.