VÚTS představuje zajímavý projekt - projekt AMPS, v rámci něhož se stáváme klíčovými řešiteli v oblasti digitálních dvojčat. Tento projekt je součástí programu Horizon Europe a má za cíl transformovat výrobu článků na bázi pevných oxidů.

Elektrifikace stojí v popředí snah o dekarbonizaci, ale její aplikace není vždy technicky proveditelná nebo nákladově efektivní. Odvětví čelící významným výzvám v oblasti dekarbonizace, jako jsou odvětví těžkého průmyslu (např. ocelářství, cementářství, hnojivářství), a doprava (např. nákladní automobily, námořní a letecká doprava), vyžadují alternativní řešení. Vodík a paliva odvozená od vodíku (známá jako e-paliva) se v tomto náročném kontextu jeví jako klíčové prvky pro přechod od fosilních paliv. Pro úspěšnou realizaci tohoto přechodu jsou nezbytné účinné a cenově dostupné elektrochemické technologie (palivové články a elektrolyzéry). Vysokoteplotní technologie nabízejí nejlepší účinnost ve své třídě a rozsáhlou flexibilitu ve zpracování různých vstupních toků. Kromě toho vykazují jedinečnou schopnost pracovat v reverzibilním režimu uvnitř téže součásti, což zvyšuje jejich celkovou univerzálnost a využitelnost v různých aplikacích.

Projekt AMPS, financovaný z programu Horizon Europe (rozpočet 8,7 mil. EUR, financování 6,6 mil. EUR), byl zahájen v červnu 2023. Hlavním zaměřením tohoto projektu je pokrok, demonstrace a validace nákladově efektivních, velkoobjemových výrobních technik a opatření pro kontrolu kvality při výrobě komponent a SOC článků (Solid Oxide Cell). Tyto cíle jsou dosahovány v reálném čase ve výrobním prostředí, což zdůrazňuje závazek projektu k praktickému a dopadovému přínosu pro tuto oblast.

Mezi hlavní cíle projektu AMPS patří automatizovaná vysokorychlostní výroba SOC článků, bipolárních a propojovacích desek spolu s automatizovanou vysokorychlostní montáží článků s integrovanou kontrolou kvality. Kompletní sledování komponent a optimalizovaná hromadná výroba bude dosažena pomocí virtuálních dvojčat a VÚTS je v této oblasti klíčovým řešitelem v rámci projektu AMPS. V konečném důsledku je cílem projektu posoudit a prokázat cílové náklady na výrobu článků.

Konsorcium tohoto projektu sdružuje významné evropské společnosti zapojené do výrobního řetězce palivových článků na bázi pevných oxidů a elektrolyzérů na bázi pevných oxidů. Projekt koordinuje VTT a zahrnuje automatizační firmy, jako jsou Rocksoft a Smartal, spolu s výrobci výrobních zařízení SITEC, Haikutech a Dosetec. Projekt zahrnuje také výrobu článků společností Elcogen AS a výrobu komínů společností Elcogen Oy. Tito průmysloví partneři získávají podporu výzkumných ústavů, mezi které patří naše společnost VÚTS a Polito.