váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

POMÁHÁME S ŘEŠENÍM V BOJI PROTI COVID-19 – DÍL TŘETÍ

Jak se zapojuje VÚTS do boje proti koronaviru? Přinášíme další aktuální info o našich aktivitách.

Českolipské nemocnici jsme zapůjčili termokameru pro měření teploty příchozích pacientů.

Městu Frýdlant bylo předáno 10 kusů ochranných obličejových štítů, které jsme sestrojili z dílů vytištěných na našich 3D tiskárnách.

Avšak to nejdůležitější, na čem VÚTS aktuálně intenzivně pracuje, je:

Dokončování výroby AC spinneru pro klastr NANOPROGRESS, z.s., na kterém bude možné připravovat textilie s nanovlákennou vrstvou, využitelné pro zhotovení ochranných vložek do textilních roušek s velmi vysokou účinností filtrace.

VÚTS je členem klastru NANOPROGRESS, z.s. Dlouhodobě se v rámci aktivit klastru podílí na vývoji technologií pro výrobu nanovlákenných materiálů a převádí poznatky členů klastru do průmyslově využitelné podoby. Podílíme se tedy na pokračování vývoje již vyvinutých laboratorních technologií, zejména na jejich zvětšení a úpravách tak, aby je bylo možné využít pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů.

V současné době dokončujeme také výrobu střižných nástrojů a dalších sériových lisovacích forem na respirátory pro společnost P A R D A M, s.r.o. Tyto respirátory s nejvyšší mírou účinnosti jsou vyráběné lisováním z nanovlákenných textilií. Předpokladem je, že bude možné během velmi krátké doby vyrobit a otestovat první prototypy respirátorů a následně ve firmě P A R D A M, s.r.o., zahájit jejich velkosériovou produkci. 

O vývoji těchto a dalších aktivit ve VÚTS, kterými se snažíme pomoci s řešením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, budeme dále informovat.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.