váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

PATENTY

 

 • Bidlen tkacího stroje
2000-2283
 • Bidlen tkacího stroje / Batten of a weaving machine
EP1167600
 • Bidlen tkacího stroje / Batten of a weaving machine
EP1167600
 • Způsob brzdění útku při prohozu útku prošlupem na pneumatickém tkacím stroji a zařízení k provádění způsobu

2001-3766
 • Tkací stroj a bidlen tkacího stroje
2003-2718
 • Tkací stroj a bidlen tkacího stroje / A weaving machine and a batten of the weaving machine
EP1675982
 • Tkací stroj a bidlen tkacího stroje / A weaving machine and a batten of the weaving machine
DE602004024433
 • Tkací stroj a bidlen tkacího stroje / A weaving machine and a batten of the weaving machine
20976BE/2010
 • Tkací stroj
2003-2881
 • Zařízení k ovládání osnovních nití na tkacím stroji pro výrobu perlinkových tkanin
2003-2887
 • Zařízení k ovládání osnovních nití na tkacím stroji pro výrobu perlinkových tkanin /Device for control of warp threads in a weaving machine for production of leno fabrics
1675983
 • Zařízení k ovládání osnovních nití na tkacím stroji pro výrobu perlinkových tkanin / Device for control of warp threads in a weaving machine for production of leno fabrics
 • Způsob tkaní se zvýšeným překřížením osnovy a tkací stroj k jeho provádění / Method of weaving with increased crossing of warp and weaving loom for performance of the method
EP2099965
 • Vačkový mechanismus
2007-582
 • Zařízení ke snížení vibrací šicích strojů
2007-642
 • Způsob a zařízení k pohonu členů strojních mechanizmů
2008-10
 • Mikrovlnná sušárna plošných útvarů, zejména textilií a papíru / Mikrowellentrockner für Flächengebilde, insbesondere für Textilien und Papier
DE102010042
865
 • Způsob a zařízení k měření vzájemné vzdálenosti dvou magnetů
2011-211
 • Způsob a zařízení k měření vzájemné vzdálenosti dvou magnetů / Method and device for measuring of mutual distance of two magnets
2511649
 • Zařízení k rozvádění příze navíjené na cívku
2011-525
 • Způsob a zařízení ke zjišťování opotřebení povrchu součástí textilních strojů běžícím lineárním textilním materiálem
2011-589
 • Způsob zjišťování vzhledových vlastností příze v ploše a zařízení k jeho provádění
2011-788
 • Zařízení k měření vzájemné vzdálenosti dvou magnetů
2011-24191
 • Naváděcí prostředek k navádění hnacího řetězu na řetězové kolo
2011-24421
 • Zařízení pro výrobu a zkoušení palivového nebo vzduchového potrubí automobilu
2011-24998

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.