váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Ohýbačky Al trubiček

Pro potřeby automobilového průmyslu byly zkonstruovány a vyrobeny neprogramovatelné a programovatelné ohýbačky.

Neprogramovatelné ohýbačky je ekonomické využít tehdy, jsou-li prováděny ohyby stále stejných trubek ve velkých sériích. Podle specifikace zákazníka je navržena jednoúčelová ohýbačka, realizující pouze definované ohyby. Velikost úhlu ohybů je obvykle dána koncovými spínači a rozsahem možného zdvihu pneumatických válců. Změna parametrů ohybu je možná pouze v omezeném rozsahu. Výhodou neprogramovatelných ohýbaček je nižší cena a nenáročnost na obsluhu a seřízení.

Programovatelné ohýbačky jsou vybaveny snímači polohy a velikost ohybu a rovina ohybu je řízena elektronickým systémem. Přenastavení na jiné parametry ohybů se provádí změnou řídícího programu. Nasazení programovatelných ohýbaček je ekonomické tehdy, provádí-li se různé ohyby na různých trubkách. Konkrétní ohýbačka je zkonstruována na základě dat (např. kartézské souřadnice ohybových bodů), dodaných zákazníkem.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.