váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

O NÁS

Aplikační centrum laserových obráběcích zařízení, tvoří samostatné hospodářské středisko VÚTS, a.s. Centrum úzce spolupracuje ve výzkumu a vývoji nových technologií laserového obrábění a povrchového zpracování materiálů s partnery z akademické sféry, tak z průmyslovými subjekty.

V letech 2009-2011 pracovala VÚTS, a.s. na výzkumu a vývoji vlastních variabilních přesných laserových obráběcích strojích za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu TIP.

V průběhu let 2009-2012 vybudovala VÚTS, a.s. nový provozní areál, jehož součástí je i Aplikační centrum laserových obráběcích zařízení.

Vybudování centra bylo zrealizováno s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – program Potenciál  č. projektu: 4.2 PT02/173 .

Centrum je zaměřené na rozvoj aplikačních možností moderních laserových technologií ve strojírenství, zejména při obrábění a tepelném zpracování kovů, plastů, kompozitů a dalších materiálů.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci komunikace s naší společností může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů z titulu provedení opatření přijatých před uzavřením případné smlouvy na Vaši žádost (plnění smluvní povinnosti). Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace komunikace v reakci na vaši poptávku a v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Dokumentace související s plněním naší informační povinnosti vůči Vám je dostupná na našich webových stránkách http://www.vuts.cz/gdpr. Pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás na e-mailu vuts@vuts.cz

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.