Ваш партнер для исследований, разработок и инноваций
  • CZ
  • ENG
  • RU
Аппликация и реализация
Центр развития машиностроительного исследования
Лазерный технологический центр

О ЛАЗЕРНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Лазерный технологический центр обрабатывающих оборудований является самостоятельной хозяйственной частью фирмы ВУТС, а.о. Центр тесно сотрудничает в исследовании и разработке новых технологий лазерной обработки и поверхностной обработки материалов с партнёрами из академических и промышленных областей.

В годах 2009-2011 фирма ВУТС, а.о. проводила научно-исследовательские разработки собственных вариабельных точных лазерных обрабатывающих машин при поддержке Министерства промышленности и торговли ЧР в рамках дотационной программы TIP.

В годах 2009-2012 фирма ВУТС, а.о. построила новое здание предприятия, частью которого является этот Лазерный технологический центр обрабатывающих оборудований.

Сооружение этого центра осуществилось при поддержке Министерства промышленности и торговли ЧР в рамках Операционной программы Предпринимательство и новация – программа Потенциал проекта № 4.2 PT02/173.

Центр направлен на развитие технологических возможностей современных лазерных оборудований в машиностроении, и прежде всего и в обработке и термической обработке металлов, пластмасс, композиционных и других материалов.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci komunikace s naší společností může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů z titulu provedení opatření přijatých před uzavřením případné smlouvy na Vaši žádost (plnění smluvní povinnosti). Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu realizace komunikace v reakci na vaši poptávku a v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Dokumentace související s plněním naší informační povinnosti vůči Vám je dostupná na našich webových stránkách http://www.vuts.cz/gdpr. Pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás na e-mailu vuts@vuts.cz

Адрес: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 | Liberec XI - Růžodol 1 | 460 01, Liberec XI | Чешская республика

Контакт: Тел.: +420 485 301 111 | Факс: +420 485 302 402 | E-mail: vuts@vuts.cz  | 

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.