váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s.,

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v úterý dne 29. června 2021 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec.

Program jednání:

 1. Zahájení a procedurální záležitosti
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2020, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku
 3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2020 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
 4. Návrh na rekonstrukci statutárních orgánů
 5. Schválení:
 • řádné účetní závěrky roku 2020
 • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku
 • rekonstrukce statutárních orgánů

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2020:

Dlouhodobý majetek 54 892 tis. Kč
Základní kapitál 58 060 tis. Kč
Výkony 182 523 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 128 tis. Kč
Fyzický stav pracovníků k 31.12.2020 205 pracovníků

 

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.