váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

ŽIVOT ZASVÄTIL VÝSKUMU

TEXT: Ján Minár  I  engineering.sk  I  strojárstvo / strojírenství 2 2019   I   celý článek najdete ZDE

Prinášame príbeh jednej z priemyselných firiem, ktorá dokázala prežiť obdobie transformácie riadenej ekonomiky z konca 90. rokov 20. storočia a úspešne rozvinúť firemný ľudský a technický potenciál. Navždy je spojená s menom dnes už legendy českého priemyslu Miroslava Václavíka.

Posledných takmer 20 rokov stojí v pozícii generálního riaditeľa a predsedu představenstva libereckej spoločnosti VÚTS, a. s.. Na čele firmy dosiahol úspešnú transformáciu jej pôvodného výrobného programu a stabilizoval zamestnanosť. Svoje skúsenosti a um odovzdáva študentom i kolegom, stal sa vzorom pre mladých manažérov, je váženým občanom severočeského Liberecka. Tam, kde iní začínajú rozmýšľať o odchode do dôchodku, on obdobie transformácie považoval za najväčšiu výzvu svojho profesijného života.

Pán Václavík, začnime tradične. Predstavte, prosím, minulosť firmy VÚTS.

Předně mi dovolte, abych popřál čtenářům časopisu Strojárstvo/Strojírenství vše nejlepší v novém roce.

VÚTS, a. s., v původním názvu Výzkumný ústav textilního strojírenství, má dlouhou a lze říci i slavnou tradici. Byl založen v roce 1951 a vznikly zde takové revoluční změny v textilní technologii jako tryskové tkaní a bezvřetenové předení. VÚTS patřil pod generální ředitelství Elitex Liberec, který měl dva závody také na Slovensku – v Šuranoch a v Nitre. Po revoluci, kdy zanikly koncerny, jsme se osamostatnili jako akciová společnost. Ředitelem jsem od roku 1990, kdy jsem byl zvolen zaměstnanci společnosti.

 

Bola to asi odvaha pustiť sa v době transformácie a často divokej likvidácie aj funkčných fabrík do riadenia firmy… Čo ste vy „zdedili“ do novej doby?

No, nebylo to jednoduché, spíše naopak… „Zdědil“ jsem tým zkušených spolupracovníků, schopných provádět výzkum a vývoj textilních strojů na špičkové úrovni. Doba to ale byla složitá, neboť jsme, mimo jiné, neměli ani obchodní oddělení a neuměli jsme prodávat ani nabízet své služby a výrobky.

 

V názve je VÚTS, ako sa vám s textilnými strojmi darí? Predsa len, časy úspechov a masovej výroby textílií a strojov v našich končinách sú za nami…

Výzkum a vývoj (V a V) textilních strojů by nás po revoluci neuživil v důsledku krize textilu a textilního strojírenství. Proto jsme se včas rozhodli rozšířit naše portfolio, takže dnes děláme V a V strojů pro zpracovatelský průmysl – sem patří nejen textilní stroje, ale i stroje sklářské, bižuterní, polygrafické, balící, částečně obráběcí a zejména různé jednoúčelové stroje pro oblast „automotive“.

Pokračujeme ve V a V tkací techniky, zejména vzduchových tryskových stavů. Máme špičkový stroj pro tkaní skleněné perlinky Camel. Tyto stroje úspěšně dodáváme našim tuzemským zákazníkům i do zahraničí.

Výsledkem našeho nejnovějšího V a V projektu je stroj DIFA (Distance Fabric) určený pro tkaní 3D tkanin. Jedná se o světovou novinku, kterou jsme vyvinuli s partnerským ústavem Taiwan Textile Research Institute v Taipei. Tkací stroj DIFA je určený ke tkaní 3D prostorových tkanin s proměnnou distancí – typické aplikace jsou například 3D matrace, plovoucí produkty – pontony, záchranné čluny, paddleboardy atd., respektive výrobci těchto produktů, ve kterých je distanční tkanina, která drží tvar finálního pogumovaného produktu. Tkaniny utkané na stroji DIFA tvoří, mimo jiné, konstrukční základ moderních nafukovacích záchranných systémů používaných při živelných katastrofách a dalších tragických událostech.

 

V portfóliu firmy dnes dominuje strojárina – konštrukcia strojov, mechatronika, diagnostika, a, samozrejme, aplikovaný výskum…

V roce 2012 jsme dostavěli nový ústav v rámci programu VaVpI od MŠMT Praha. Jedná se o evropský program, který nás posunul výrazně dopředu a výše. Naším cílem je aplikovaný V a V dotahovaný až do realizační fáze – tzn. vývoj, konstrukce a výroba funkčních modelů a prototypů.

Často říkám, že co vyvineme, jsme schopni i vyrobit, a tím se lišíme od obdobných institucí zejména v akademickém sektoru.

Jsme špičkově vybavení; v mechatronice a v měření jsme specializovaní na hluk a vibrace. Disponujeme specializovaným oddělením pevnostních výpočtů a modelování atd.

Externě působím na Katedře mechaniky, pružnosti a pevnosti strojní fakulty TUL (Technická univerzita v Liberci), kterou jsem několik let vedl. K tomu aktivity v různých institucích v Praze. Zvládnout se to dá, ale mnoho volného času nezbývá…

 

Ktorý z aktuálnych projektov z portfólia firmy sa teší ohlasu na trhoch?

Jak jsem již řekl, na trhu jsou úspěšné naše vzduchové tryskové stavy pro technické textilie, dále návrh, výpočty a výroba vaček (export do Německa a Švýcarska), simulace mechanismů a proudění, měření hluku a vibrací a v poslední době navrhujeme a stavíme různé montážní a testovací stanice a celé výrobní linky. Také se významně zabýváme laserovými technologiemi a aplikacemi robotů.

 

Nemôžeme obísť personalistiku – vo firme sú na čelných pozíciách aj vaši dvaja synovia –nemajú „protekciu“? Máte okolo 200 zamestnancov, je personálny stav firmy stabilný?

Skutečně – oba synové pracují v ústavu – starší Petr je na pozici technicko-výrobního ředitele, mladší Jiří je vedoucím obchodního oddělení. Protekci synové určitě nemají.

Dovolím si vyslovit svůj názor obecně na zaměstnávání členů rodin vedoucích pracovníků: Má-li to fungovat, musí pracovat více než ostatní pracovníci. Respekt okolí si musí získat svou prací a přístupem k firmě.

Máme cca 200 zaměstnanců, z toho polovinu v oblasti V a V. Stav je zhruba stabilní, v poslední době se ale potýkáme s nedostatkem schopných pracovníků pro určité profese; prioritně v oblasti konstrukce, elektro, obrábění, montáže…

 

Je čas bilancovania – aký bol minulý rok z hľadiska hospodárenia? A aké sú vaše očakávania v roku 2019?

Za minulý rok jsme dosáhli obrat 250 mil. Kč. Mezi úspěchy patřil vývoj stavu DIFA pro 3D tkaní a také založení Národního centra kompetence (NCK) v rámci programu TA ČR. A plány pro rok 2019? Především očekávám úspěšný start NCK. Očekávám i úspěch na světové výstavě textilních strojů ITMA v červnu v Barceloně, kde bude mít tkací stroj DIFA světovou premiéru.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.