váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

NAPSALI O NÁS - iPROSPERITA

Zdroj: www.iprosperita.cz   I  Zveřejnění: 16.4.2019   I   Otázky připravila Eva Brixi   I   Celý rozhovor najdete ZDE.

 

NA KONTĚ MÁME KOLEM 800 PATENTŮ

rozhovor s  generálním ředitelem prof. Ing. Miroslavem Václavíkem, CSc.

Věda a vývoj pro praxi, zní to už jako písnička, která nikdy neskočí. Přesto má smysl. V mnoha rozměrech. Hledáme-li příklad toho, jak může myšlenka člověka a bádání sehraného týmu ukotvit ve výrobním programu českých firem, určitě je na místě zastavit se ve VÚTS, a.s., v Liberci. Vede ji léta v roli předsedy představenstva a generálního ředitele prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. Loni obdržel ocenění v prestižní soutěži MANAŽER ROKU ve zvláštní kategorii Aplikovaný výzkum. Zde jsou odpovědi na to, jak právě tato osobnost svým manažerským talentem dokazuje uvádět do života nápady rychle a efektivně:

Výzkumný ústav textilních strojů má nebývalé renomé. Když rekapitulujete léta zpět – čím si ho získal především?

Renomé si ústav získal tvorbou kvalitních řešení pro textilní strojírenství. Nejvýznamnějším, dovolím si říci celosvětovým, přínosem, je technologie tryskového tkaní, tj. tkaní, kdy je útek do osnovy zanášen vzduchovým či vodním paprskem. Oba principy jsou vynálezem Vladimíra Svatého ze šedesátých let. V současné době si udržujeme přední světové postavení ve vývoji tryskových tkacích strojů pro tkaní technických tkanin. Například velká část evropské produkce perlinkových tkanin, používaných při zateplování fasád, se vyrábí na námi vyvinutých strojích. 
Horkou novinkou, kterou budeme představovat letos v červnu na světové výstavě textilních strojů ITMA v Barceloně, je vzduchový tryskový stav pro tkaní distančních třírozměrných tkanin. Kromě textilních strojů se od počátku tohoto století naše organizace zaměřila na výzkum a vývoj strojů pro zpracovatelský průmysl. Dobré jméno jsme si vybudovali u řady tuzemských výrobců strojů, se kterými spolupracujeme na inovacích jejich výrobků a na automatizaci výrobních procesů.

 

Vaší celoživotní snahou je dělat věci, které mají smysl, a proměňovat vědecké poznatky tak, aby byly využitelné v praxi, tedy hledat cesty, aby „cokoli“ fungovalo. To je velmi odvážné. Konkurence na vás byla asi nejednou nazlobená...

Je pravda, že jsme se vždy snažili dělat zejména aplikovaný výzkum a vývoj, který bude někdo potřebovat, tj. firmy a průmysloví partneři, kteří výsledky výzkumu a vývoje přemění na inovace a zavedou do praxe. Bohužel, ne všechny výzkumné organizace chápou VaV ve stejném duchu, situace se mění k lepšímu, ale stále řada z nich realizuje výzkum, jehož výsledky velmi obtížně hledají uplatnění.

 

Charakterizujete se jako partner pro výzkum, vývoj a inovace. Znamená to, že když se na vás obrátí třeba menší česká firma s nápadem na zjednodušení výroby určitého stroje, že dokážete pomoci, pokud v tom najdete potenciál?

Ano, naším cílem je, jak jsem uvedl, spolupráce s průmyslovými partnery, velikost firem pro nás není podstatná, takže jsme připraveni a ochotni spolupracovat i s malými firmami nebo studenty, kteří mají zajímavý nápad. Například nyní zahajujeme, v rámci programu ZÉTA, spolupráci s doktorandem VŠCHT na vývoji nové technologie-stroje pro farmaceutický průmysl. Základem úspěšné spolupráce je technologické posouzení možností obou stran, abychom byli úspěšní, musíme partnerům nabídnout špičkové služby a řešení. Neméně důležité je vytvoření vzájemné důvěry a korektních vztahů, na tom si zakládáme. Pro představu, v minulém roce jsme takto spolupracovali s několika desítkami firem.

 

A pokud by zájemce potřeboval vymyslet a třeba pět let vyrábět určitý stroj v určitém množství, to také zvládnete? Mohl byste uvést příklad?

Primárně se orientujeme na výzkum, vývoj a prototypové realizace strojů a zařízení, ale pokud je třeba, jsme schopni s našimi kooperačními partnery zajistit i výrobu větších sérií. Takto například zajišťujeme realizaci výroby tkacích strojů, periferií obráběcích strojů nebo vaček a vačkových mechanizmů. 

 

 

Celý rozhovor najdete ZDE.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

 

 Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.