váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Měřící stroje pro textilní provozy

Konstrukce a výroba unikátních přístrojů pro měření vybraných parametrů v textilních provozech (přádelny, tkalcovny, konfekce – průmyslové šicí stroje a další provozy), včetně vývoje měřicích metod.

  • Snímače pro precisní dynamická měření tahových sil nití a osnov.
  • Měřicí analyzátor WAWEON pro měření tahových sil nití a osnov.
  • Snímače TRUMPET  METER  TRM-01pro měření délkové hmotnosti pramene mykacích strojů.
  • Snímače TORQUE  METER  TOM-01 pro měření délkové hmotnosti rouna mykacích strojů.
  • Laboratorní přístroj ContElon  pro kontinuální měření a analýzu poměrného prodloužení přízí.
  • Laboratorní přístroj RoteCon I pro kontinuální měření a analýzu soudržných sil přástů s možností synchronního obrazového záznamu a analýzy povrchových vláken přástu.
  • Výzkum a vývoj měřicích metod a postupů, realizace měřicích přístrojů a zařízení.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.