měřicí přístroje

měřicí přístroje pro textilní provozy

Vyrábíme unikátní přístroje a zařízení pro měření vybraných parametrů v textilních provozech, jakými jsou přádelny, tkalcovny, konfekce (průmyslové šicí stroje) a další provozy. Provádíme také výzkum a vývoj měřicích metod a postupů.