váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

MĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ VaV

 • Rozvoj teorie měření, zpracování dat a hloubkových analýz především pro oblast točivých strojů pro komplexní analýzy, u kterých nelze použít klasické teorie zpracování diskrétních signálů.
 • Rozvoj metodik pro měření a analýzu strojů s vysokou dynamikou a přesností (dynamická zkušebna).
 • Měření a snižování hluku a vibrací, technická diagnostika pro stavbu tichých strojů a zařízení (polobezodrazová a dozvuková laboratoř).
 • Tvorba unifikovaných modulárních systémů pro verifikaci matematických modelů strojů a zařízení měřením (ověřování okrajových podmínek a výpočetních parametrů matematických modelů atd.).
 • Návrhy a realizace speciálních snímačů a měřicích zařízení a jejich komponent.
 • Návrh měřicích metod a postupů zaměřených na textilní produkty.


KLÍČOVÉ ČINNOSTI

 • vícekanálová MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH FYZIKÁLNÍCH VELIČIN (víceosá měření zrychlení a sil, točivých momentů, úhlových rychlostí, torzních kmitů, tlaků, teplot a podobně s možností synchronního záznamu videokamer a termokamery)
 • záznam rychlých dějů promocí VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERY a rychlé termokamery
 • měření mechanických soustav s řízenými pohony, včetně řídících signálů a napájení elektropohonů
 • měření, analýza a snižování HLUKU A VIBRACÍ
 • ověřování výpočetních modelů a měření okrajových podmínek pro výpočetní modely
 • vývoj měření, měřicích metod a měřícího software, snímačů a měřící techniky

 

Měření jsou prováděna ve specializovaných laboratořích, které jsou navrženy a postaveny s ohledem na potřeby jednotlivých druhů prováděných měření. Jedná se o DYNAMICKOU a TEPLOTNÍ DYNAMICKOU laboratoř pro měření mechanických a elektrických veličin a provádění testů a POLOBEZODRAZOVOU a DOZVUKOVOU komoru pro měření a analýzu hluku a vibrací.

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.