váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Měření, výpočty a návrhy

Měření parametrů textilií, návrhy součástí se sníženou  hmotností,  které  umožňují  vyšší pracovní frekvence  vybraných  mechanizmů a návrhy nových pohonů u textilních strojů s využitím nových výpočetních metod.

  • Měření mechanických vlastností textilních polotovarů na testovacím zařízení  Instron
  • Návrhy a realizace kompozitních součástí s výztuhami z textilních materiálů s využitím uhlíkových, skleněných aj.vláken, přízí, nebo tkanin
  • Náhrady kovových, rychle se pohybujících součástí textilních strojů kompozitními součástmi
  • Návrhy a realizace úprav dílů textilních strojů pro zvýšení jejich životnosti
  • Návrhy a realizace vačkových systémů a nových mechatronických pohonů
  • Zkušenosti lze uplatnit i mimo oblast textilních strojů při vývoji různých strojů pro zpracovatelský průmysl.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.