váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Měření, analýza a snižování hluku a vibrací

MĚŘENÍ A ANALÝZA HLUKU

 • Měření hladin akustického tlaku.
 • Měření intenzity zvuku.
 • Měření akustického výkonu.
 • Měření materiálových parametrů (pohltivost, neprůzvučnost).
 • Frekvenční analýza hluku (FFT, 1/n-oktávová).
 • Mapování hlukových polí pomocí mikrofonních polí (akustická holografie, beamforming).
 • Grafické zobrazení zvukového pole v okolí objektu
 • Identifikace hlavních zdrojů hluku.
 • Stanovení dílčích akustických výkonů.
 • Spolupráce při snižování hluku strojů a zařízení.

 

MĚŘENÍ A ANALÝZA VIBRACÍ

 • Měření celkových hodnot vibrací.
 • Měření časových průběhů a úhlových průběhů vibrací (závislost na pootočení mechanismu, např. hlavního hřídele stroje).
 • Frekvenční a řádová analýza.
 • Měření přechodových stavů na stroji.
 • Měření přenosových a útlumových charakteristik kmitajících soustav.
 • Experimentální modální analýza (vlastní frekvence, vlastní tvary kmitů, tlumení).
 • Měření provozních tvarů kmitů (animace kmitání stroje při ustáleném nebo přechodovém stavu).
 • Elektromechanické buzení těles a mechanismů pomocí řízených vibrátorů.
 • Spolupráce při snižování kmitání strojů a zařízení, návrh a realizace vibroizolačních prvků.
 • Vibrodiagnostika.


SPECIFIKACE LABORATOŘÍ A KOMOR

Polobezodrazová komora

 • vnitřní rozměry 12 × 8,5 × 5,5 m
 • měření hladin akustického tlaku od 20 dB(A)
 • měření strojů do hmotnosti 10 t
 • přívod technologických médií, odvod spalin

Dozvuková komora

 • objem 224 m3
 • vyhovuje ISO 354
 • měřený vzorek do hmotnosti 1 t

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.