váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Měření a analýza mechanických a mechatronických soustav

  • Vícekanálová elektrická měření statických a dynamických fyzikálních veličin.
  • Vyhodnocení a analýzy naměřených dat s využitím vědeckých metod a postupů ověřených dlouhodobou praxí.
  • Technická analýza strojů a zařízení, návrhy k dosažení vyšších parametrů a jakosti.
  • Výzkum, vývoj a realizace špičkových měřicích metod, snímačů, přístrojů a zkušebních zařízení.
  • Vývoj software pro měření a analýzu naměřených dat.
  • Možnost měření přímo u zákazníka

 

SPECIFIKACE PROSTOR


Dynamická laboratoř
Rozměry 12 × 18 m.
Ocelové upínací rošty s 2D drážkami.
Jeřábová dráha se dvěma kočkami (2 × 5 tun).
Přívod technologických médií, odvod spalin.


Teplotní dynamická laboratoř
Rozměry 12 × 12 m.
Řízená teplota od +5 °C do +40 °C.
Ocelové upínací rošty s 2D drážkami.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.