měření hluku a vibrací

Nabízíme měření a analýzy hluku a vibrací strojů a strojních zařízení. Disponujeme špičkovou měřicí technikou, která umožňuje mnohokanálová měření dynamických veličin a jejich vyhodnocení v časové a frekvenční oblasti v reálném čase nebo při následném zpracování signálu. Měření hluku a vibrací je možné doplnit měřením dalších fyzikálních veličin. Pro přesná měření máme k dispozici speciální akustické prostory - polobezodrazovou komoru a dozvukovou komoru.

Kalení

Měření a analýza hluku


 • měření hladin akustického tlaku, intenzity, výkonu
 • měření akustické pohltivosti
 • frekvenční analýza hluku (FFT, 1/n-oktávová)
 • mapování zvukových polí pomocí mikrofonních polí (akustická holografie, beamforming)
 • identifikace zdrojů hluku
 • snižování hluku strojů a zařízení
Navařování

Měření a analýza vibrací


 • měření celkových hodnot vibrací
 • měření časových průběhů a úhlových průběhů vibrací
 • frekvenční a řádová analýza
 • měření přechodových stavů
 • měření přenosových a útlumových charakteristik kmitajících soustav
 • vibrodiagnostika
Řezání

Strukturálně dynamická analýza


 • experimentální modální analýza (vlastní frekvence, vlastní tvary kmitů, tlumení)
 • měření provozních tvarů kmitů (zviditelnění vibrací stroje při ustáleném nebo přechodovém stavu)
 • elektromechanické buzení těles a mechanismů pomocí řízených vibrátorů
 • návrh a realizace vibroizolačních prvků
 • snižování kmitání strojů a zařízení
Kalení

Polobezodrazová komora


 • vnitřní rozměry 12 × 8,5 × 5,5 m
 • měření hladin akustického tlaku od 15 dB(A)
 • měření strojů do hmotnosti 10 t
 • přívod technologických médií, odvod spalin
Navařování

Dozvuková komora

 • objem 224 m3
 • vyhovuje ISO 354
 • měřený vzorek do hmotnosti 1 t

Napište nám

nebo zanechte žádost o zpětné zavolání

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi
podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Nebo nás kontaktuje jiným pohodlným způsobem

ING. JIŘÍ KOLÍNSKÝ
Obchodní oddělení - měření
+420 485 302 385
Obchodní oddělení - měření
info.vuts@vuts.cz