měření

Oddělení MĚŘENÍ se zabývá měřením, vyhodnocováním a analýzami různých fyzikálních veličin. Disponujeme rozsáhlou měřicí technikou,  měřicím a vyhodnocovacím softwarem a speciálními měřicími laboratořemi. Nabízíme možnost měření přímo u zákazníka, většina naší přístrojové techniky je mobilní.

naše oddělení

zaměřujeme se na

- nejnáročnější staticky a dynamicky namáhané mechanismy, stroje a mechatronické uzly
- technické analýzy strojů a zařízení, včetně návrhů k dosažení vyšších parametrů a jakosti
- výzkum metod pro snižování hluku a vibrací strojů a zařízení
- měření a analýzy
- vývoj software pro měření a analýzu dat
- výzkum a vývoj měřicích snímačů, měřicích metod a přístrojů a jejich realizaci
- vývoj a výrobu speciálních zkušebních zařízení.