Při příležitosti 160. výročí založení Fakulty strojní ČVUT proběhlo dne 16. 5. 2024 slavnostní zasedání vědecké rady fakulty. V průběhu zasedání byla akademiky a pozvanými hosty prezentována historie fakulty, význam a rozsah její činnosti. Na konci byly předány pamětní medaile univerzity ČVUT. Při této příležitosti byla předána z rukou rektora ČVUT a děkana Fakulty strojní ČVUT pamětní medaile prof. Zvoníčka panu profesoru Miroslavu Václavíkovi, manažeru pro výzkum a vývoj ve VÚTS a bývalému generálnímu řediteli naší společnosti, za významné zásluhy o rozvoj spolupráce s Fakultou strojní v oblasti strojírenství a inženýrství. Gratulujeme!