váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

MECHATRONIKA

ZAMĚŘENÍ VaV

 • Zvyšování dynamiky elektronických vaček na základě zásahů do regulační struktury elektronické vačky, resp. servomotoru.  Problematika eliminace rušivého reziduálního kmitání, které je způsobeno poddajnými členy v mechanismu elektronické vačky.

 • Nové koncepty a realizace řídicích systémů elektronických vaček na bázi zvolené hardwarové platformy . Způsoby realizace pohybové funkce hřídele servomotoru s maximální dynamikou. Realizace komunikace systému
  elektronické vačky s ostatními subsystémy výrobního stroje, integrace elektronické vačky a způsob komunikace do nadřazeného řídicího systému.
 • Realizace nových mechatronických způsobů pohonu pracovních členů, návrh, konstrukce a stavba prototypů mechatronických pohonných systémů v paralelní a sériové kombinaci klasických a elektronických mechanismů.

 

KLÍČOVÉ ČINNOSTI

VÝZKUM A APLIKACE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ

V oblastech pohonů a realizace pohybů pracovních členů mechanismů a strojů se stále více prosazují mechatronické systémy. Výzkum v této oblasti je zaměřen na aplikaci tzv. elektronické vačky, což jsou servopohony řízené nadřazeným kontrolerem. Systém elektronické vačky je schopen pružně reagovat na změnu zdvihových závislostí pracovních členů výrobního procesu (pružná automatizace) a spolupracovat v rámci vlastního nebo nadřazeného řídícího systému s libovolnými periferiemi, včetně komunikace s uživatelem. Systém elektronické vačky je vhodný jak pro komplexní řešení pracovních pohybů celých strojů, tak i pro náhradu jednotlivých klasických mechanismů, neboť začlenění elektronické vačky (systémová integrace) do stroje či nadřazeného výrobního systému je snadné.

VÚTS, a. s. se zabývá výpočty a výrobou klasických vaček více jak 30 let. Rozšíření výzkumu a aplikací o elektronické vačky je logickým pokračováním s využitím všech znalostí a zkušeností v této důležité oblasti technické mechaniky.


POZNATKY Z VÝZKUMU A VÝVOJE JSOU APLIKOVÁNY V TĚCHTO OBLASTECH:

 • optimalizace zdvihových závislostí podle rozličných kritérií,
 • dimenzování servomechanismů v režimech chodu stroje,
 • dynamické modelování a simulace aplikací,
 • řešení pružné automatizace návrhem otočných stolů a krokovacích mechanismů,
 • Řídící systémy jednoúčelových zařízení s elektronickými vačkami (včetně řídicích systémů jednoúčelových obráběcích strojů).
 • systémová integrace elektronické vačky do libovolného nadřazeného systému,
 • potlačení reziduálního (zbytkového) kmitání v klidových intervalech elektronické vačky, kde klidový interval je technologický výrobní časový úsek,
 • synergická mechatronická řešení aplikací (kombinace klasických a elektro. vaček),
 • poradenství v aplikacích klasických a elektronických vaček (stanovení nákladů, cenové srovnání, zhodnocení rozličných variant řešení s klasickými a elektro. vačkami, atd.).

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.