mechatronika 

Oddělení MECHATRONIKY se zabývá výzkumem a aplikací mechatronických systémů. Výzkum v této oblasti je zaměřen zejména na aplikaci elektronických vaček. VÚTS se výpočty a výrobou klasických vaček zabývá více jak 30 let a řadí se mezi evropské špičky ve výrobě vaček. Poskytujeme také poradenství v aplikacích klasických a elektronických vaček.

naše oddělení

naše aktivity

- optimalizace zdvihových závislostí podle rozličných kritérií
- dimenzování servomechanismů v režimech chodu stroje
- dynamické modelování a simulace aplikací
- řešení pružné automatizace návrhem otočných stolů a krokovacích mechanismů
- řídící systémy jednoúčelových zařízení s elektronickými vačkami
- systémová integrace elektronické vačky do libovolného nadřazeného systému
- potlačení reziduálního (zbytkového) kmitání v klidových intervalech elektronické vačky
- synergická mechatronická řešení aplikací
- poradenství v aplikacích klasických a elektronických vaček (stanovení nákladů, cenové srovnání, zhodnocení rozličných variant řešení s klasickými a elektro. vačkami, atd.)

Podnadpis

VAČKOVÉ MECHANISMY

Technickým informacím vačkových mechanismů se věnuje námi vytvořený internetový znalostní portál IPTI.

Naleznete zde:
- teoretické informace o vačkových mechanismech, možnost provádění vybraných výpočtů a simulací
- možnost ukládání výsledků a simulací uživateli
VÚTS může na základě individuálních požadavků navrhnout konkrétní řešení vačkových mechanismů 
- na základě individuálních požadavků můžeme kompletně zrealizovat celé zařízení.

Cílem portálu IPTI je naplněná systémová a znalostní databáze, která je průběžně doplňována a aktualizována o využitelné existující poznatky týkající se vačkových mechanismů.


Portál IPTI vznikl v rámci řešení projektu FV20235 (Klasické a elektronické vačkové mechanismy pro pokročilé aplikace v průmyslu) podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do projektu byli zapojené tři subjekty - VÚTS, a.s., VUSTE-APIS, s.r.o. a ZČU RTI.