váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Mechanika pevných těles

FEM analýzy

Detailní porozumění komplexních systémů z pohledu mechaniky pevných těles ve virtuálním prostředí.

Numerické simulace umožňují výrazně zrychlit a snížit náklady na vývojový proces a umožňují pružně reagovat na změny konstrukce. Dnešní numerické modely umožňují velice přesné simulace procesů pro řadu oblastí a umožňují analyzovat současné a nalézt vylepšené řešení.

 • Nelineární materiály (vlastní materiálové testy)
 • Kontaktní úlohy
 • Velké deformace
 • Únava plastových svarových spojů
 • Modální analýzy

Mechanismy

Kinematická a dynamická analýza mechanismů.

 • Dynamika soustav těles (multi-body system dynamics)
 • Analytické řešení úloh
 • Optimalizace
 • Vyvažování mechanismů

Optimalizace

Pro zlepšení dosažení stavu není vždy nutné a někdy ani možné porozumět všem fyzikálním procesům a přímo určit možné postupy zlepšení. Pro tyto případy se využívá speciálních matematických metod.

 • Topologická, parametrická
 • Citlivostní analýza
 • Specifické a in-house kódy

Experimentální ověření

Ověření výsledků simulací měřením, měření okrajových podmínek.

 • Deformační pole (deflektometry, 3D scanner)
 • Napjatostní pole (2D/3D DIC analýzy, tenzometry)
 • Teplotní pole (rychlá termokamera, teplotní senzory)
 • Pole rychlostí, zrychlení aj.

 

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.