váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Materiálový výzkum a testy

Přesné stanovení materiálových vlastností, určení materiálového modelu pro FEM analýzy. Zkoušení reálných dílů a prototypů.

 • Nelineární materiálové modely pro FEM analýzy určené pomocí vlastních testů (kompozity, vyztužené plasty atd.)
 • Statické, dynamické a únavové testy
 • Izotropní, ortotropní a anizotropní materiály
 • Analýza materiálových sktruktur (SEM)
 • Zkoušení mechanických vlastností materiálů a výrobků dle požadavků zákazníka
 • Optické měření výchylek a napětí (2D a 3D DIC analýzy)
 • Měření materiálových vlastností v závislosti na teplotě
 • Vlastní materiálová databáze

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.