váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

LASEROVÉ NAVAŘOVÁNÍ

Laserová technologie navařování patří mezi nejnovější a nejdokonalejší způsoby navařování. Navařování laserem má obrovský ekonomický význam, je velmi výhodným aspektem při snižování výrobních nákladů pro případ oprav a údržby nástrojů. Vlastnosti návaru závisí především na volbě přidávaného navařovacího prášku, který se působení laserového svazku na základní materiál nataví do požadovaného místa návaru. Laserovým paprskem lze navařovat díly od miniaturních po několikatunové, včetně vstřikovacích forem a střižných nástrojů.


Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.