váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

LASEROVÉ APLIKAČNÍ CENTRUM - LAC

Laserové aplikační centrum je zaměřeno na oblast výzkumu a vývoje laserových technologií ve strojírenství, zejména na rozvoj teoretických i praktických poznatků o možnostech uplatnění laseru při obrábění a tepelném zpracování především kovových materiálů. Centrum zajišťuje realizaci výzkumně vývojových prací zaměřených na rozvoj technologických možností daného principu, následného návrhu a konstrukce speciálních strojů a zařízení pro konkrétní aplikace. Výstupy řešení výzkumu a vývoje a konstrukčních prací jsou následně uplatňovány při tvorbě optimálních technologických postupů, návrhů, zhotovení a dodávkách strojů pro cílové zákazníky.

 

CÍLE A HLAVNÍ ČINNOSTI CENTRA

  • hledání aplikačních možností a řešení konkrétních zákaznických problémů souvisejících s technologií obrábění, sváření, tepelného zpracování laserem a to jak ve fázi technologické, tak i ve fázi strojního vybavení a servisu.
  • Rozvoj teoretických i praktických poznatků o možnostech uplatnění laseru při obrábění a tepelném zpracování především kovových materiálů.
  • Připravenost a vybavenost pro testování a ověřování nových možností uplatnění laserů ve výrobních technologiích zpracovatelského průmyslu.
  • Získání finančních prostředků pro provoz a rozvoj centra prostřednictvím uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu
  • Krátkodobé VaV zakázky
  • Návrhy a řešení problémů průmyslových subjektů formou krátkodobých jednorázových zakázek

 

 

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.