váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ZAMĚŘENÍ VaV

 • Rozvoj moderních metod návrhu, vývoje a konstrukce strojů a zařízení, zejména metody a postupy paralelního návrhu strojů a zařízení.
 • Realizace analýz a koncepčních návrhů strojů a zařízení tak, aby při zohlednění všech požadavků na daný stroj či zařízení byla vytvořena optimální koncepční varianta splňující požadovaná kritéria (výkon, hlučnost,energetická spotřeba atd.).
 • Rozvoj sofistikovaných metod předvýrobní analýzy-CAD parametrické metody návrhu.
 • Virtuální simulace - tvorba komplexních mechatronických systémů výrobních strojů tak, aby bylo možno virtuálně simulovat stroj jako celek.

 

HLAVNÍ ČINNOSTI

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj jednoúčelových strojů. Pod tyto činnosti spadá koncepční návrh, vytvoření 3D modelu stroje a následná tvorba výkresové dokumentace.

Hlavním nástrojem je konstrukční CAD systém SolidWorks. Oddělení disponuje rozsáhlým týmem specialistů a výzkumně vývojových pracovníků, kteří mají zkušenosti v jednotlivých oblastech a poskytují široké zázemí pro efektivní činnost oddělení. Nejdůležitější stabilní oblastí činnosti je vývoj periferií obráběcích strojů. Jako příklady lze uvést :


 • JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Specializujeme se na výrobu jednoúčelových zařízení pro automobilový průmysl. Především na výrobu zařízení na obrábění brzdových a klimatizačních trubek, testování těsnosti palivových trubek a montážních přípravků pro svazky trubek s kontrolou přítomnosti všech vstupujících součástí.

 • AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ
 • PALETOVÁ VÝMĚNA
 • Dále se zabýváme vývojem a výrobou přesných kontrolních měrek a vývojem zařízení pro kontrolu a sběr dat. Zařízení využívá laserový profiloměr, jehož pomocí jsou nashromážděna reálná data na měřených výrobcích a následně jsou porovnávána a vyhodnocována s požadovanými daty dle CAD modelu.
 • Dalšími aktivitami je například vývoj periferií pro ofsetové tiskové stroje.

 

Ve všech případech oddělení zajišťuje komplexní řešení dané problematiky od ideového a koncepčního návrhu, přes výrobní dokumentaci, až po vlastní funkční zkoušky zařízení a následný servis u zákazníka.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.