váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Kariérní workshop

Dne 16. 5. 2018 se ve VÚTS, a.s. konala pod hlavičkou SPČR a agentury CZECHINVEST akce s názvem „WORKSHOP PRO KARIERNÍ PORADCE A ZÁSTUPCE ZŠ A SŠ.

Jejím hlavním cílem bylo navázat na karierové poradenství škol, poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických oborů a dozvědět se od zástupců významných místních zaměstnavatelů, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého hlediska na trhu práce nejvíce žádány.

Velmi vydařená akce se konala za účasti několika zástupců místních významných zaměstnavatelů /VÚTS, a.s., Lasvit s.r.o., Krajská nemocnice Liberec, a.s., Benteler ČR s.r.o., Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o./, včetně zástupců Úřadu práce, zástupců Krajského úřadu a zástupců SPČR a všichni zúčastnění hodnotili akci jako velmi vydařenou a přínosnou.

Současně velmi kladně hodnotili možnost absolvovat prohlídku provozu VÚTS, a.s., která byla účastníkům na závěr akce nabídnuta.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.