váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Seminář "Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství?"

Kdy: Pondělí, 23. března 2015

Kde: VÚTS a.s., průmyslová zóna Liberec-sever, Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol 1

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se společností VÚTS a.s. si Vás dovolují pozvat na workshop s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství“.

Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci státní správy, vysokých škol a průmyslu hovořit o aktuálních trendech, palčivých problémech a překážkách, výhledech do budoucna a celkové situaci v oblasti strojírenství v České republice.

Během workshopu se Vám představí společnost VÚTS a.s. a její nově vybudované Centrum rozvoje strojírenského výzkumu, které je společně s dalším prezentujícím Centrem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při TU Liberec fi nancované z EU fondů. Součástí programu bude také prezentace Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha, které má již několikaleté zkušenosti ve spolupráci s průmyslovým sektorem.

V rámci atraktivního programu se můžete dozvědět také aktuální informace o Operačním programu Podnikání a inovace a konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), který plně implementuje agentura CzechInvest.

Účast na workshopu je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 19. března 2015 na e-mailovou adresu katerina.kynclova@czechinvest.org. Parkování je zajištěno.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní email.


PROGRAM SEMINÁŘE

09:30-10:00 Registrace a příjezd účastníků & lehké občerstvení


  • Zahájení & Dopolední odborný blok

“Nové trendy v konstrukci strojů a strojních zařízení”


10:00-10:05 Úvodní slovo Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., Generální ředitel, VÚTS a.s.


10:05-10:35 Odborná prezentace Centra rozvoje strojírenského výzkumu při VÚTS a.s. na téma: „Aplikace nových materiálů ve strojírenství“
RNDr. Pavel Kavan, CSc., vedoucí oddělení Výpočty a modelování, VÚTS a.s.


10:35-11:05 Odborná prezentace Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace ( CXI) při TU Liberec na téma: „Kompozity s přírodními vlákny“
Ing. Jiří Bobek, Ph.D., Vedoucí oddělení průmyslových technologií, CXI


11:05-11:35 Odborná prezentace Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha na téma: „Potenciál virtuálního obrábění pro přesnější a efektivnější výrobu“
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D., zástupce vedoucího skupiny Výpočty, ČVUT Praha


11:35-12:00 Diskuse


12:00-13:00 Oběd formou bufetu & Networking  • Odpolední všeobecný blok

prezentace CzechInvestu & Výzkumných Center


13:00-13:30 Prezentace o aktuálním stavu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro programovací období 2014-2020
Ing. Tereza Suchomelová, ředitelka regionální kanceláře Liberec,CzechInvest


13:30-13:45 Všeobecná prezentace Centra rozvoje strojírenského výzkumu při VÚTS a.s.
Ing. Jiří Václavík, PhD., vedoucí obchodního oddělení, VÚTS a.s.

13:45-14:00 Všeobecná prezentace Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) při TU Liberec
Mgr. Adam Blažek, MBA, Kontakty pro vztah s průmyslem, CXI


14:00-14:15 Všeobecná prezentace Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha
Ing. Petr Kolář, Ph.D., Vedoucí ústavu, ČVUT Praha


14:15-14:30 Diskuse / závěr


14:30-15:00 Pro zájemce prohlídka provozu VÚTS

 

KONTAKT:

Mgr. Kateřina Kynclová

Projektová manažerka pro podporu výzkumu a vývoje

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

TEL: +420 296 342 595

E-MAIL: katerina.kynclova@czechinvest.orgNajdete nás i na facebooku

https://www.facebook.com/events/1381754078809267/


Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.